top of page

Ondersteuning

De la Salle biedt diverse soorten ondersteuning voor leerlingen en ouders.

Remedial Teaching

Naar aanleiding van de uitslag van aanvullende onderzoeken kan een leerling in aanmerking komen voor RT. Ook wanneer blijkt dat een leerling moeite heeft met bepaalde vakken dan kan de vakdocent een aanvraag doen voor het volgen van remediale hulp. De ondersteuning wordt geboden door gespecialiseerde docenten en kan ingezet worden zolang er voldoende capaciteit is. Aan de RT zijn geen kosten verbonden. Ouders worden altijd geïnformeerd over de begeleiding.

Dyslexie/dyscalculie

Voor leerlingen met een dyslexieverklaring geldt dat ze recht hebben op de faciliteiten volgens het landelijk dyslexieprotocol. Op de locatie van de onderwijsgroep Tessenderlandt kan elke docent in Magister zien welke leerling dyslexie heeft en welke faciliteiten een leerling heeft.

Ziekteverzuim

De GGD (school)arts kan op aanwijzing van school een leerling oproepen voor een consult wanneer er sprake is van schoolverzuim door ziekte. Hiervoor zijn criteria opgesteld. De GGD arts zal, samen met de leerling en ouders, kijken welke mogelijkheden er zijn om het verzuim terug te dringen en daarover een advies uitbrengen. 

Dorpsteam Baarle-Nassau

Onderwijsgroep Tessenderlandt werkt nauw samen met jeugdprofessionals van het Dorpsteam Baarle-Nassau om begeleiding te bieden aan leerlingen met sociaal-emotionele problematieken. De jeugdprofessionals werken in en buiten school met leerlingen om hen te leren omgaan met de verschillende problematieken. De jeugdprofessionals binnen het Dorpsteam Baarle-Nassau helpen de school om begeleiding te vinden die bij de verschillende leerlingen en problematieken past. Zij kunnen tevens indicaties afgeven waardoor specifieke hulp ingezet kan worden.

Vertrouwenspersonen

De la Salle heeft 2 vertrouwenspersonen. Dat zijn de Deborah Langman en Toine Kock. Leerlingen en ouders kunnen zich tot een vertrouwenspersoon wenden als er sprake is van ernstige persoonlijke problemen die direct of indirect te maken hebben met de school. Hierbij kan gedacht worden aan seksuele intimidatie, pesten e.d. De vertrouwenspersoon handelt volgens een reglement en bepaalde procedures. Die zijn op te vragen bij de schoolleiding.

Huiswerk

Lees hier de huiswerktips voor ouders en leerlingen

Extra begeleiding nodig?
De organisatie Ready to School biedt huiswerkbegeleiding, examentraining en bijlessen aan.

bottom of page