top of page

Ondersteuning

De la Salle biedt diverse soorten ondersteuning voor leerlingen en ouders.

Remedial Teaching

Naar aanleiding van de uitslag van aanvullende onderzoeken kan een leerling in aanmerking komen voor RT. Ook wanneer blijkt dat een leerling moeite heeft met bepaalde vakken dan kan de vakdocent een aanvraag doen voor het volgen van remediale hulp. De ondersteuning wordt geboden door gespecialiseerde docenten en kan ingezet worden zolang er voldoende capaciteit is. Aan de RT zijn geen kosten verbonden. Ouders worden altijd geïnformeerd over de begeleiding.

Dyslexie

Voor leerlingen met een dyslexieverklaring geldt dat ze recht hebben op de faciliteiten volgens het landelijk dyslexieprotocol. 

Ziekteverzuim

De GGD (school)arts kan op aanwijzing van school een leerling oproepen voor een consult wanneer er sprake is van schoolverzuim door ziekte. Hiervoor werkt GGD, leerplicht en school samen via de criteria die zijn opgesteld in M@ZL. 

Dorpsteam Baarle-Nassau

Onderwijsgroep Tessenderlandt werkt nauw samen met jeugdprofessionals van het Dorpsteam Baarle-Nassau. De jeugdprofessionals werken in en buiten school met leerlingen en hun ouders. Zij kunnen tevens indicaties afgeven waardoor specifieke hulp ingezet kan worden.

Ondersteuningscoördinator en Vertrouwenspersonen

De la Salle heeft een ondersteuningscoördinator. Zijn naam is Marc Jaspers. Leerlingen en ouders kunnen zich tot hem wenden, via het telefoonnummer van school, als er behoefte is aan extra zorg en ondersteuning. 

De la Salle heeft 2 vertrouwenspersonen. Dat zijn Deborah Langman en Toine Kock. Leerlingen en ouders kunnen zich tot een vertrouwenspersoon wenden als er sprake is van ernstige persoonlijke problemen die direct of indirect te maken hebben met de school. Hierbij kan gedacht worden aan seksuele intimidatie, pesten en dergelijke. 

Huiswerk

Lees hier de huiswerktips voor ouders en leerlingen

bottom of page