top of page

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als een leerling ziek is, dan dient dat 's morgens tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch (013 507 94 95) doorgegeven te worden door de ouders of verzorgers. Vermeldt u a.u.b. ook de klas en coach of mentor van uw kind. Als de leerling langere tijd ziek is dan dient deze ziekmelding de eerste schooldag van elke week opnieuw telefonisch te worden doorgegeven.

Terugkeer- en betermeldingen: Altijd voor aanvang van de 1ste les / eerstvolgende les melden bij de conciërgebalie. 

Blessuremeldingen

Blessuremeldingen, en daardoor niet kunnen deelnemen aan de lessen L.O., kunt u doorgeven via dit formulier.

Kort verlof

Verlof dient telefonisch te worden doorgegeven door één van de ouder(s)/verzorger(s). Het betreft dan een verlofverzoek voor bijvoorbeeld tandartsbezoek, afspraak orthodontist, specialist, fysio of huisarts en ééndaags verlof.

Bijzonder verlof

Aanvragen voor (bijzonder) verlof graag indienen via dit formulier. Let op! Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan extra verlof worden toegekend.

Al het verlof/ ziekmeldingen wordt geregistreerd in Magister. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.

bottom of page