Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als een leerling ziek is, dan dient dat 's morgens tussen 7.45 en 8.15 uur telefonisch (013 507 94 95) doorgegeven te worden door de ouders of verzorgers. Vermeldt u a.u.b. ook de klas en coach of mentor van uw kind. Als de leerling langere tijd ziek is dan dient deze ziekmelding de eerste schooldag van elke week opnieuw telefonisch te worden doorgegeven.

Terugkeer- en betermeldingen: Altijd voor aanvang van de 1ste les / eerstvolgende les melden bij de conciërgebalie. 

Blessuremeldingen, en daardoor niet kunnen deelnemen aan de lessen L.O., kunt u doorgeven via dit formulier.

Kort verlof

Verlof kan worden doorgegeven d.m.v. het tonen van de afsprakenkaart bij de conciërgebalie of telefonisch. Het betreft dan een verlofverzoek voor bijvoorbeeld tandartsbezoek, afspraak orthodontist, specialist, fysio of huisarts en ééndaags verlof.

Bijzonder verlof

Aanvragen voor (bijzonder) verlof graag indienen via dit formulier. Let op! Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan extra verlof worden toegekend.

Al het verlof wordt geregistreerd in Magister. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.

De la Salle

Sportlaan 1
5111 BX Baarle-Nassau

 

De school is telefonisch bereikbaar tussen 7.45 uur en 16.00 uur op 013 507 94 95. Of stuur een mail naar info@delasalle.nl

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

De middelbare scholen Tessenderlandt, De la Salle en Christoffel vormen samen Onderwijsgroep Tessenderlandt. Dit valt onder het bestuur van de SKVOB e.o. © 2020 by Estay.nl

CHRISTOFFEL
mavo | voorbereidend mbo
TESSENDERLANDT
mavo | voorbereidend mbo