top of page

Toetsing en examen

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen zijn de criteria, die een school hanteert om te bepalen of een leerling door kan naar een hoger leerjaar of niet.
De rapportvergadering, bestaande uit de docenten die lesgeven aan de desbetreffende leerlingen, adviseert naar aanleiding van het eindrapport in principe over het al of niet bevorderen van leerlingen. De schoolleiding beslist over bevordering op grond van de op school geldende bevorderingsregeling. De schoolleiding is bevoegd om tijdens de vergadering in afzonderlijke gevallen af te wijken van deze regeling. Andere leerlingen kunnen aan een dergelijke beslissing geen rechten ontlenen. Voor de volledige bevorderingsnormen klik hier.

Toetsprotocol

Het toetsprotocol van de onderwijsgroep Tessenderlandt bevat regels en richtlijnen voor de wijze van toetsen en de kwaliteit van toetsen.

Exameninformatie

Examenreglement

Voor leerlingen in de bovenbouw geldt het examenreglement 2023-2024.

Bijlage bij examenreglement 2023-2024.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor ieder leerjaar en leerweg in de bovenbouw is er een PTA. In de onderstaande documenten staan de PTA's per vak. Dit is een naslaggedeelte waarin staat welke leerstof de leerling moet kennen.

 

PTA Mavo 3 - 2023-2024

PTA Mavo 4 - 2023-2024

Herkansingen 2023-2024

bottom of page