Schoolvakanties

Vakantie
Datum
Herfstvakantie
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie
vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
Tweede paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022
Tweede pinksterdag
maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023
 

Jaarplanning 2022-2023

Onvoorziene omstandigheden kunnen afwijkingen van onderstaande data veroorzaken. Houd de website en de roosterwijzigingen in Magister in de gaten voor de laatste wijzigingen van deze jaarplanning!

Juli-Aug.

26 juli t/m

03 sept.          Zomervakantie

 

September

05                   Leerlingen lesvrij

06                   Introductiedag voor leerjaar 1: start om 9.30 uur op school

                       Introductiedagochtend voor leerjaar 2, 3 en 4

07                   Introductiedag voor leerjaar 1: start om 9.45 uur op school

                       Start lessen voor leerjaar 2, 3 en 4

08                   Start lessen voor leerjaar 1

15                   Algemene ouderavond leerjaar 2

19                   Leerlingen lesvrij

22                   Schoolfotograaf

29                   Algemene ouderavond leerjaar 3 en 4

Oktober

24 t/m 28       Herfstvakantie

31                   Huiswerkvrij

31 okt

t/m 11 nov     Arbeidsoriëntatie leerjaar 3 mavo

November

03 t/m 04       Arbeidsoriëntatie leerjaar 1 - 2 - 3h/v

08                   Nationaal schoolontbijt leerjaar 1

11                   Open avond 18.30 uur - 21.00 uur

14                   Leerlingen lesvrij

December

12                   Uitreiking rapport 1

16                   Voorlopige keuze leerjaar 2 kader

14                   Ouder contactavond

15                   Ouder contactavond

22                   Kerstactiviteiten

23                   Lesvrij voor leerlingen

26 dec.

t/m 06 jan      Kerstvakantie

Januari

09                   Huiswerkvrij

11                   VMBO Informatiemarkt leerjaar 3    

25 t/m 31       Schoolexamens leerjaar 4                          

Februari

15                   Proeflessen groep 8/klas 6 (middag)

15                   Informatie avond/ Open avond voor leerlingen van groep 8/ klas 6                                                             en hun ouders/ verzorgers 

20 t/m 24       Voorjaarsvakantie

     

Maart

April

03                   Uitreiking rapport 2        

05                   Ouder contactavond

06                   Ouder contactavond

07                   Goede Vrijdag: geen vrije dag

10                   2e Paasdag, lesvrij voor leerlingen

24 apr t/m

05 mei           Meivakantie

 

Mei

11 t/m 25       Centraal examen 4 mavo

18                   Hemelvaart: lesvrij voor leerlingen

19                   Lesvrij voor leerlingen

29                   2e Pinksterdag: lesvrij voor leerlingen

Juni

14                   Bekendmaking uitslag 1e tijdvak Centraal Examen

19                   Aanvang 2e tijdvak Centraal Examen

30                   Bekendmaking uitslag 2e tijdak Centraal Examen

Juli

03                   Diploma-uitreiking

03 t/m 06       Toetsen leerjaar 1 t/m 3

07                   Activiteitendag

10 t/m 12       Boeken inleveren, rapportvergaderingen, oudergesprekken

13                   Uitreiking rapport 3

14                   Lesvrij voor leerlingen

17 jul

t/m 25 aug    Zomervakantie

Augustus
28                   Start schooljaar 2023-2024