Schoolvakanties

Vakantie
Datum
Herfstvakantie
maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Tweede paasdag
maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022
Tweede pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022
 

Jaarplanning 2021-2022

Onvoorziene omstandigheden kunnen afwijkingen van onderstaande data veroorzaken. Houd de website en de roosterwijzigingen in Magister in de gaten voor de laatste wijzigingen van deze jaarplanning!

Juli-Aug.

26 juli t/m

3 sept.           Zomervakantie

 

September

6                     Leerlingen lesvrij

7                     Introductiedag voor leerjaar 1: start om 9.30 uur op school

                       Introductiedagmiddag voor leerjaar 2, 3 en 4: start om 14.00 uur op school

8                     Introductiedag voor leerjaar 1: start om 9.45 uur op school

                       Start lessen voor leerjaar 2, 3 en 4

9                     Start lessen voor leerjaar 1

16                   Algemene ouderavond leerjaar 1 en 2

17                   Theatervoorstelling

20                   Schoolfotograaf

30                   Algemene ouderavond leerjaar 3 en 4

 

Oktober

25 t/m 29       Herfstvakantie

 

November

1                     Huiswerkvrij

1 t/m 12         Arbeidsoriëntatie leerjaar 3 mavo

1 t/m 2           Arbeidsoriëntatie leerjaar 1, 2, 3h/v

3 t/m 5           Projectweek leerjaar 1, 2, 3 h/v

4                     Nationaal schoolontbijt

15 t/m 18       LOB toekomstexperience + gastlessen + reflectiegesprekken leerjaar 2       

25                   LOB keuzebegeleidingsavond leerjaar 2 kader

 

December

3                     Voorlopige keuze leerjaar 2 kader

6                     Inschrijven ouderavond Magister

13                   Uitreiking rapport 1         

15                   Ouder contactavond

16                   Ouder contactavond

23                   Kerstactiviteiten

24                   Lesvrij voor leerlingen

25 dec.

t/m 7 jan        Kerstvakantie

 

Januari

10                   Huiswerkvrij

12                   VMBO Informatiemarkt leerjaar 3    

19 t/m 26       Schoolexamens leerjaar 4                          

 

Februari

21 t/m 24      Projectweek leerjaar 1 tot en met 3

21 t/m 24      Parijsreis leerjaar 4 (onder voorbehoud)

23                  Proeflessen groep 8/klas 6

25                  Activiteitendag leerjaar 1 t/m 4

28 febr.

t/m 4 mrt      Voorjaarsvakantie

 

Maart

7                    Lesvrij voor leerlingen

11                  Open Avond

14                  Lesvrij voor leerlingen

14                  Aanvang cpe 4 mavo beeldende vorming

16                  Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen vakkenpakketkeuze leerjaar 3 mavo

23 t/m 30      Mondelinge examens en toetsen leerjaar 4             

25                  Definitieve keuze leerjaar 2 en 3

28                  Inschrijven ouderavond Magister

April

4                    Uitreiking rapport 2        

13                  Ouder contactavond

14                  Ouder contactavond

15                  Goede Vrijdag: geen vrije dag

18                  2e Paasdag, lesvrij voor leerlingen

25 t/m 6-5     Meivakantie

 

Mei

9                     Leerlingen huiswerkvrij        

12 t/m 24       Centraal examen 4 mavo

26                   Hemelvaart: lesvrij voor leerlingen

27                   Lesvrij voor leerlingen

Juni

2                     ’s middags personeelsactiviteit: lesvrij voor leerlingen

6                     2e Pinksterdag: lesvrij voor leerlingen

15                   Bekendmaking uitslag 1e tijdvak Centraal Examen

20 t/m 23       Aanvang 2e tijdvak Centraal Examen

20 t/m 24       Projectweek leerjaar 1

20                   Excursie Lille leerjaar 3 voor leerlingen die Frans hebben gekozen, in de week van 20 juni

20                   Eeuwfeest, 100 jaar De la Salle, in de week van 20 juni

23                   Stedentrips leerjaar 1 t/m 3

 

Juli

1                     Bekendmaking uitslag 2e tijdvak Centraal Examen​

11                   Diploma-uitreiking

11 t/m 14       Toetsen leerjaar 1 t/m 3

15                   Activiteitendag

18 t/m 20       Boeken inleveren, rapportvergaderingen, oudergesprekken

21                   Uitreiking rapport 3

22                   Lesvrij voor leerlingen

25 t/m

2 sept.            Zomervakantie