Informatie leerjaar 2, 3 of 4

Overstappen

Als een leerling, die al op een school voor voortgezet onderwijs zit, wil overstappen naar De la Salle dan noemen we dit zij-instroom. Binnen de zij-instroom heb je tussentijdse instroom en instroom bij aanvang van een nieuw schooljaar. Tussentijdse instroom komt voor als een leerling naar een andere gemeente verhuist. De meeste instroom vindt plaats bij aanvang van een nieuw schooljaar. 

Bij zij-instroom kijkt de toelatingscommissie altijd naar de reden waarom een leerling wil overstappen. Hiervoor wordt er met de leerling een intakegesprek gevoerd en vraagt de toelatingscommissie altijd informatie op van de huidige school. Tevens wordt er gekeken of er natuurlijk plaats is voor de leerling.

Aanmelding van leerlingen die in het nieuwe schooljaar in klas 2 of hoger op De la Salle willen instromen, vindt plaats via de huidige school van de leerlingen. Deze kan de ouders informeren over de procedure die de scholen in Breda (waar ook De la Salle onder valt) hierover hebben afgesproken.

In het tweede en het derde leerjaar kunnen leerlingen onderwijs volgen in:

  • vmbo-k/mavo

  • havo

  • atheneum

In het derde en vierde leerjaar voltooien leerlingen het mavo.

Voor het volgen van de bovenbouw havo-vwo stromen de meeste leerlingen door naar het O.L.V. (Onze Lieve Vrouwelyceum) of De Nassau in Breda of het Mill Hill College in Goirle, scholen waar De la Salle mee samenwerkt.
Voor de bovenbouw kaderberoepsgerichte leerweg stromen de meeste leerlingen door naar Tessenderlandt in Breda.

opendagen sal.jpg

Aanmelden

Als je wilt aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4 kun je dit aanmeldingsformulier gebruiken. Zodra wij het formulier hebben ontvangen gaat de toelatingsprocedure van start. Deze procedure houdt in dat we eerst kijken of er plek voor je is. Mocht dit zo zijn dan nodigen we je uit voor een intake-gesprek, vragen we informatie op bij je huidige school en nemen eventueel nog een capaciteitentest af. Zodra wij over alle informatie beschikken nemen wij een beslissing.

Kom ook eens kijken op de open dag!

Onze Open Dag is op 23 januari 2021, van 10:00-13:00 u. We laten tijdens de Open Dag graag ons gebouw zien, je kunt kennis maken met leerlingen en medewerkers en er wordt (meerdere malen) een presentatie gegeven hoe wij op De la Salle werken.

Advies nodig?

Het is van belang dat een leerling de juiste zorg op de beste plek krijgt. Is er voor een leerling extra ondersteuning nodig, dan kijken wij of we dit kunnen bieden. Na aanmelding worden daarom alle leerlingen uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek. Met de uitslag van dit onderzoek wordt bekeken of er behoefte is aan leerwegondersteuning.

Deze uitslag zal dus niet worden gebruikt bij het besluit van toelating en plaatsing.

Voor vragen over de toelatingsprocedure of de mogelijkheden op onze school kan er altijd contact worden opgenomen met de toelatingscommissie. Stuur hiervoor een mail naar info@delasalle.nl

Vermeld in de mail uw:

  • voornaam + achternaam

  • telefoonnummer

  • huidige school leerling

  • en natuurlijk de vraag die u wilt stellen.

De la Salle

Sportlaan 1
5111 BX Baarle-Nassau

 

De school is telefonisch bereikbaar tussen 7.45 uur en 16.00 uur op 013 507 94 95. Of stuur een mail naar info@delasalle.nl

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

De middelbare scholen Tessenderlandt, De la Salle en Christoffel vormen samen Onderwijsgroep Tessenderlandt. Dit valt onder het bestuur van de SKVOB e.o. © 2020 by Estay.nl

CHRISTOFFEL
mavo | voorbereidend mbo
TESSENDERLANDT
mavo | voorbereidend mbo